Menu

bouwen met Bouma's

Marjanne jout les


Marjanne Schaper, bestjoerslid fan BmB, wie yn febrewaris fan dit jier yn Kaoma. Dizze wike wie se te gast op de Ludgerusschool yn Balk om te fertellen oer it wurk fan BmB yn Zambia en har eigen Żnderfiningen dÍr.BmB is graach ree om ek op oare skoallen of foar ferienings / tsjerken presintaasjes te fersoargjen.
Nim dÍrta kontakt op mei info@bouwenmetboumas.nl