Menu

bouwen met Bouma's

Afscheid van Kaoma


Op zondag 3 juli 2016 nam father John (Johannes) afscheid van zijn parochie in Kaoma. Hij is al enkele jaren met emeritaat, maar omdat hij deze maand definitief naar Nederland terug gaat, wilde hij nog één keer terug naar Kaoma. 

In een stijlvolle maar sobere  kerkdienst werd afscheid van father John genomen. Hij ontving vele woorden van dank en schudde menige hand. Er waren op zijn verzoek geen tastbare cadeaus. ‘Daar heb ik in mijn koffer toch geen ruimte voor!’ 


Voor meer foto’s bij dit bericht zie: Fotoalbum/Afscheid van Zambia