Menu

bouwen met Bouma's

Afscheid van Makeni


14 juli 2016 - Na zijn emeritaat heeft Johannes nog enkele jaren in Makeni gewoond in het klooster/priesterhuis. Vandaag werd in een speciale mis stil gestaan bij zijn afscheid Zambia in het algemeen en van zijn medebroeders en priesterstudenten in het bijzonder. Een mis waarin dank werd gezegd voor alles wat hij voor Zambia heeft kunnen betekenen en voor de vele jaren die hem gegeven zijn om hier te mogen werken. Na de mis volgenden vele en lange toespraken en werd er gezamenlijk gegeten. 


Voor meer foto’s bij dit bericht zie: Fotoalbum/Afscheid van Zambia