Menu

bouwen met Bouma's

Uit de startblokken


In Longe is men begonnen met de bouw van drie nieuwe klaslokalen. In 2013 werden er door BmB ook drie klaslokalen gebouwd. De oude school kan eigenlijk niet meer gebruikt worden en is rijp voor de sloop. Maar ook om te slopen is er eerst toestemming nodig. Dit heeft erg lang geduurd, maar nu is de toestemming er wel. Voor BmB was dit een voorwaarde om tot nieuwbouw over te gaan.Er zijn inmiddels voldoende stenen beschikbaar, het puin is verwijderd, het gat gegraven. Kortom de bouw kan beginnen. De planning is dat de lokalen eind juni opgeleverd worden en kunnen worden overgedragen aan de staat. Zie ook: Fotoalbum Project 2017 school in Longe