Menu

bouwen met Bouma's

Limata in Nederland


De  heer Martin Limata is met zijn vrouw enkele weken in Nederland. Zij zullen hier tot 12 oktober verblijven. Het programma bestaat grotendeels uit rust en het bezoeken van bijzondere plaatsen. Op de zondagen zijn ze aanwezig in vieringen in Reahūs, it Hearrenfean, Harmelen en Dronryp. 


De heer Limata is niet alleen voorzitter van het bestuur van BmB Kaoma maar is ook initiator, regelaar en organisator. Onder zijn leiding gaat het bestuur op zoek naar projecten die kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt o.a. gekeken naar zelfwerkzaamheid. Als een project vanuit Nederland is goedgekeurd begint het eigenlijke werk van planning en regelen van bouwmaterialen, cement, zand, stenen bakken enz. Als uiteindelijk met de bouw wordt begonnen is hij ook toezichthouder. Onze stichting is de heer Limata zeer veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij voor ons doet in de gemeenschap van Kaoma. Wij hopen dat hij samen met zijn vrouw een prettig verblijf heeft in Nederland.