Menu

bouwen met Bouma's

Onze doelstelling


Verlenen van financiële en fysieke steun
De stichting heeft als doel het verlenen van zowel financiële als fysieke steun aan daarvoor geschikte projecten in ontwikkelingslanden, met name Zambia en Zuid-Afrika.


In de eerste tien jaar van het bestaan van de stichting zijn dit echter alleen projecten in Zambia geweest. Om deze projecten mogelijk maken wordt er geld ingezameld, worden acties opgezet en  donateurs en vrijwilligers geworven.