Menu

bouwen met Bouma's

Uitslag loterij 10 jaar BmB


Jubileumviering, zondag 17 mei
Bij gelegenheid van ons 10 jarig bestaan is er een loterij georganiseerd. Op 13 mei jl. is door notaris Aalderse Baas de trekking gedaan. De uitslag hiervan werd tijdens de jubileumviering op zondag 17 mei jl. bekend gemaakt:
 • 50 Frans Posset - Dronryp
 • 50 Geartsje Hemstra - Snits
 • 50 W. Smit - Harmelen
 • 50 Eef Bruinsma - Warns
 • 100 Rikie Haarsma - Bakhuzen
 • 100 Jeanette Hettinga - Burchwert
 • 100 Alwin Boele - Drachten
 • 100 Alya Assen - Emmen
 • 100 C. Pellekoorn - Boskoop
 • weekend rondtoeren in cabrio: Aukje Schellens - Wommels
 • weekend Terschelling: J. Meer - Dronryp
 • 2 weken vakantiehuis Ommen: Sieger Schotanus - Bakhuzen
 • olympische fiets: Harry Hiemstra - it Hearrenfean

Alle winnaars van harte gefeliciteerd! Iedereen die een lot kocht heeft hartelijk dank. Heeft u geen prijs gewonnen, weet dan dat de echte winnaars van deze loterij de kinderen in Kaoma zijn. De loterij heeft een nettoresultaat gehad van 7268,25. Een prachtig resultaat!