Menu

bouwen met Bouma's

Word donateur


Overeenkomst periodieke gift
U wilt een periodieke gift doen aan Bouwen met Bouma's. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Bouwen met Bouma's. U kunt daarvoor het formulier (met uitgebreide toelichting) gebruiken.

overeenkomst periodieke gift.pdf

Wilt u iets afspreken wat u niet in deze overeenkomst kunt opnemen? Bijvoorbeeld dat de gift eindigt bij het overlijden van meerdere personen? Dan kunt u een overeenkomst door de notaris laten opstellen. Of u kunt zelf een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de stichting.


Lees aan  welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, op www.belastingdienst.nl/giften.